MATLAMAT ASOMH

1. Memupuk kerjasama dan persefahaman di antara semua ahli Pertubuhan dan saling bantu-membantu di dalam bidang yang berkaitan.

2. Mempertingkatkan dan mengekalkan tahap tertinggi dari segi pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan etika bagi ahli pertubuhan.

3. Mempertingkatkan peranan, kepentingan dan imej serta promosi profesyen Pegawai Sains di dalam KKM bagi menyumbang kepada pembangunan negara.

4. Menyebar dan memaklumkan maklumat berkaitan hal-hal Pertubuhan kepada semua ahli. Ini termasukklah kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan, penyiasatan dan penemuan baru dalam bidang sains berkaitan.

5. Mengumpul dana bagi menjalankan aktiviti seperti seminar, kursus, forum dan sebagainya dengan syarat mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan agensi-agensi berkaitan.

6. Memupuk semangat integrasi dan kerjasama Pertubuhan dengan agensi-agensi atau Pertubuhan-Pertubuhan lain yang berkaitan bagi tujuan kepentingan bersama.

7. Melibatkan diri dalam mesyuarat/forum antarabangsa dan sebagainya dalam bidang sains berkaitan dalam mempertingkatkan aktiviti pertubuhan di peringkat nasional maupun antarabangsa.

8. Menerbitkan buletin dan memaparkan aktiviti Pertubuhan untuk faedah semua ahli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *