Info Setiap Profesion Pegawai Sains

Bil

Senarai Jawatan

Keseluruhan

Bilangan Jawatan

Isi

1

Pegawai Sains (Fizik)

253

213

2

Pegawai Sains (Mikrobiology)

410

374

3

Pegawai Sains (Kaji Serangga)

137

118

4

Pegawai Sains (Kimia Hayat)

471

443

5

Pegawai Sains (Permakanan)

444

419

6

Pegawai Sains (Genetik)

21

19

7

Pegawai Sains (Embriologi)

12

11

8

Pegawai Sains (Forensik)

44

40

9

Pegawai Sains (Biomedikal)

85

82

JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI SAINS KKM

1877

1719